WAT

Ieder jaar kost het maken van een jaarrekening veel tijd en geld. Wie een jaarrekening moet opstellen heeft meestal voldoende kennis om cijfers aan te leveren die een goede basis vormen voor een jaarrekening. Maar het zelf opstellen van een rapport dat voldoet aan wettelijke vereisten is vaak een struikelblok. De jaarrekeningsite.nl neemt u deze zorg uit handen.
U houdt zelf de regie met de gegevens die al in uw organisatie beschikbaar zijn. Onze programmatuur zet uw gegevens om naar een wettelijk model dat u kunt gebruiken als verantwoording aan belanghebbenden binnen en buiten uw organisatie.
U bespaart uzelf en uw organisatie de tijd die nodig is om uw jaarrekening zelf op te stellen of de kosten van het uitbesteden daarvan.

VOOR

De jaarrekeningsite.nl is dé oplossing voor wie voldoende financiële kennis in huis heeft, maar de specifieke ervaring of middelen mist om vanuit bestaande gegevens zelf een jaarrekening op te stellen. De jaarrekeningsite.nl wordt veel gebruikt door ervaren boekhouders, zelfstandig gevestigd fiscalisten, penningmeesters en administratiekantoren.

HOE

Na aanmelding kunt u met de per email toegestuurde gegevens inloggen en de invoertool downloaden. De jaarrekening is het sluitstuk van uw financiële verantwoording. De gegevens die u invoert zijn de basis voor de uiteindelijke jaarrekening en moeten daarom goed zijn. Het correct invoeren van de gegevens en het goed beantwoorden van eventuele vragen is bepalend voor de juistheid van de uiteindelijke jaarrekening. Controleer hetgeen u heeft ingevuld en upload uw invoertool. Binnen 48 uur (2 werkdagen) ontvangt u een email dat uw jaarrekening klaarstaat. Na betaling via iDeal kunt u deze downloaden.

VRAGEN

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een financiële verantwoording die bestaat uit de balans (het overzicht van de waarden van bezittingen en schulden), de winst- en verliesrekening, de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening en de overige gegevens.

Worden mijn cijfers gecontroleerd door de jaarrekeningsite.nl?

Nee, de jaarrekening wordt opgesteld op basis van de door u aangeleverde cijfers en gegevens.

Wat is het verschil tussen een accountantsverslag en een jaarrekening?

Een accountantsrapport omvat een jaarrekening met daaraan gekoppeld een verklaring van de accountant omtrent de door hem/haar uitgevoerde werkzaamheden en het (eventuele) oordeel daarbij.

Mijn BV wil graag een geconsolideerde jaarrekening, kan de jaarrekeningsite.nl dit ook verzorgen?

Ja, neem voor prijs en levering contact met ons op.